Bodil Kornbek, Formand Social- og sundhedsudvalget

Som formand for social- og sundhedsudvalget (SSU) siden 2014, ved jeg, hvor vigtigt det er med et bredt politisk samarbejde for at indfri ambitioner og lykkes med at skabe de bedste vilkår for vi, der er borgere i kommunen. Desuden er det helt centralt med et tæt samarbejde med ansatte, praktiserende læger, Seniorrådet, Ældre Sagen og andre. Grundholdningen er, at det er i fællesskab, vi får skabt de bedste resultater.

Vi ved, at der bliver flere og flere sundhedsopgaver, som kommunen skal løse. Et af Socialdemokratiets valgtemaer i 2017 var at styrke og kvalitetssikre genoptræningen. Vi skal som kommune være på forkant med udviklingen af de opgaver, som nu og i fremtiden skal løses. Skal vi lykkes med en hurtig kvalitativ genoptræning, må vi styrke området på mange niveauer:

1. Vi bør se på mulighederne for at samle genoptræningen eet sted i kommunen gerne på Fortunen. Uanset hvor vi evt. vil samle genoptræningen, vil der blive tale om en gennemgribende renovering. Ansatte skal hele tiden fagligt være klædt på til at løfte også komplekse træningsforløb. Sammenlægningen er ikke et spørgsmål om effektivitet men først og fremmest at sikre kvaliteten fremover.

2. Samarbejdet mellem Region Hovedstaden, kommunen og forskellige faggrupper skal styrkes. Den enkelte borger skal opleve en sammenhængende kvalitativ genoptræning.

3. Enhver genoptræningsplan skal udarbejdes i samarbejde med den enkelte borger og pårørende. Inddragelse giver mulighed for både en realistisk beskrivelse af genoptræningsbehovet under hensyn til ressourcer, motivation og ønsker hos den enkelte. Inddragelsen har betydning for afstemning af forventninger til det fortsatte genoptræningsforløb.

4. For at genoptræningen kan udføres på højt fagligt niveau, så borgeren kan være tryg i situationen, skal personalet sikres videreuddannelse, så de hele tiden har de rette faglige kompetencer

5. For at sikre den bedste kvalitet i behandlingen af yngre hjerneskadede, bør vi overveje i samarbejde med andre kommuner et fælles center.

Jeg vil fortsat sammen med de politiske kolleger i SSU have fokus på det brede samarbejde. Borgerne skal have sikkerhed for, at de modtager et sammenhængende og koordineret genoptræningsforløb.

Dette for at den enkelte kan genvinde eller opretholde sin funktionsevne og leve et liv på lige vilkår med andre i den grad, det er muligt.