BODIL KORNBEK, M-KB OG KANDIDAT KV17 OG RV17 (S)
Region Hovedstaden er hårdt ramt af flere års effektiviseringskrav. Regeringen har tvunget regionen til at svinge sparekniven på sundhedsområdet, selv om regionens sundhedspersonale i form af læger, sygeplejersker og jordemødre gang på gang melder ud, at vi er nået forbi smertegrænsen.

Især jordemødrene er meget hårdt ramt. Jordemødrene skal give de fødende og de nyfødte den bedste oplevelse af velfærd ved starten på et nyt liv. Jordemødrene har dog længe advaret mod, at besparelserne giver en dårlig fødselsoplevelse, og at der med besparelserne på området skabes ulighed på fødegangene. Vores fødende skal ikke udsættes for nervøsitet, stress og tvivl – og vores jordemødre skal have et fornuftigt arbejdsmiljø!

Som regionsrådsmedlem vil jeg derfor konkret foreslå, at vi i hovedstaden, hvor fødegangene er allermest presset, åbner et nyt fødeafsnit på Bispebjerg Hospital. Derudover skal vi genoplive ideen om i højere grad at støtte fødeklinikker. Der skal være sunde og trygge rammer – både for vores jordemødre og for de familier, som sætter nyt liv i verden.