BODIL KORNBEK, FORMAND FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET OG KANDIDAT KV17 (S)
Tilbageblik på de sidste fire år i social- og sundhedsudvalget viser, hvad vi har vedtaget, gennemført eller er ved at gennemføre:- Ældre- og sundhedsstrategi, der har skabt en ambitiøs retning for pårørende- og ældreområdet

– Nyt plejehjem som betyder, at der ikke er overskridelse af plejehjemsgarantien siden marts 2017

– Nye omsorgsboliger hvor tryghed, nærvær og fællesskab er bærende

– Aktivitetsmedarbejdere på vores træningscentre og nye omsorgsboliger

– Ekstra aftenvagter på alle vores plejehjem alle ugens dage

– Køkkener på alle plejehjem med kokke ansat til stor glæde for beboerne

– Åbne caféer hele året på plejehjemmene, som giver liv og fælleskab

– Højskoler på vores plejehjem, hvor højskolelivet kommer til beboerne

– Introduktionssamtaler for pårørende og ægtefælle, der visiteres til hjemmepleje

– Forebyggende hjemmebesøg ved ægtefælles død

– Ledsagerordning for +67 fordi handikappede har også ret til et aktivt liv

– Ensomhedsprojekt i samarbejde med blandt andet Ældre Sagen

– Ældrevejleder til blandt andet ældre uden netværk

– Demenshandleplan: En stor indsats med kompetenceløft af medarbejderne, demenskoordinatorer, fordobling af aflastning for pårørende, udflugter, motionshold for hjemmeboende demente, pårørendegrupper osv.

– Pårørendevejleder som netop er vedtaget 2. november

Listen er på ingen måde udtømmende, men lad os sammen for en stund glæde os over alt det vi har opnået.