BODIL KORNBEK, FORMAND FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Den nye sundhedsprofil for Region Hovedstaden er netop blevet offentliggjort. Vi har også i Lyngby-Taarbæk kommune deltaget i undersøgelsen og svaret på spørgsmål vedrørende trivsel og sundhed. Især 2 områder i profilen springer mig i øjnene: der drikkes mindre alkohol, men flere, især unge, ryger dagligt.

Som formand for social- og sundhedsudvalget glæder jeg mig naturligvis over, at et af resultaterne i sundhedsprofilen viser, at alkoholforbruget er faldet.

Vi har i 2017 igangsat flere indsatser bl.a. målrettet de unge.

VI har arbejdet med at udforme en fælles alkoholpolitik på ungdomsuddannelser i samarbejde med uddannelsesstederne og en systematisk indsats rettet mod elever og deres forældre for at fjerne misforståelser om omfanget af unges brug af alkohol. Et af vores mål har været at hæve alkoholdebutalderen, og at færre unge skal være storforbrugere af alkohol.

Men jeg ærgre mig over, at undersøgelsen viser, at der er en stigning af unge rygere. Det ser ud til, at de mange kampagner og eksisterende tilbud ikke rigtig virker mere. Både lokalt og landsdækkende må vi tænke i ny og anderledes formidling, men også tage mere strukturelle midler i brug – fx at indføre røgfri skoletid på alle kommunens skoler. Men den største positive effekt vil dog være at øge afgiften på tobak, for det ved vi får forbruget til at falde mærkbart.