Ældreområdet har i 2020 været under et stort pres – besparelser hvilket betyder ca 40 færre medarbejdere, ændringer i organisationen, et merforbrug som helst skal indhentes og COVID19.

Det er svære arbejdsvilkår for medarbejderne, som oplever, at der er mindre tid til at udføre opgaverne hos de ældre og dermed mindre tid til at bruge deres faglighed.🤔

Men I er der ude hos de ældre – Tak for jeres enorme arbejde under svære vilkår i 2020.🙂 I social- og sundhedsudvalget er vi ved at se på de vilkår, der er på ældreområdet.

Står det til mig skal vi bremse op og se på de ældres trivsel, medarbejdernes arbejdsmiljø, tid til opgaverne #værdighed#ÆldreSagen#Ældreliv#FOA