Bestyrelsen – Fællesledelsen

Formandskabet
Christoph Bastrup, Formand
Peter Jørgensen, 1. Næstformand
Christian Jespersen, 2. Næstformand

Bestyrelsesmedlemmer
Anne Neldahl
Ann Wæhrens
André Boas
Søren Hoby Andersen
Oscar Pallisgaard
Berit Olesen (kun i fællesledelsen, medlem valgt i Taarbæk-foreningen)
Leif Luxhøj-Pedersen (Kredsformand)

Kasserer
Marianne Lassen

Suppleant
Peter Kornbek
Peter Linde

Medlemsansvarlig
Peter Linde