Bestyrelsen – Fællesledelsen

Formandskabet
Peter Jørgensen, Formand
Christoph Bastrup, 1. Næstformand
Christian Jespersen, 2. Næstformand

Bestyrelsesmedlemmer
Anne Neldahl
Ann Wæhrens
Peter Kornbek
Vakant
Vakant

Berit Olesen (kun i fællesledelsen, medlem valgt i Taarbæk-foreningen)
Leif Luxhøj-Pedersen (Kredsformand)

Kasserer
Marianne Lassen

Suppleant
Rie Frank
Lene Luxhøj-Pedersen

Medlemsansvarlig
Peter Linde