Det er afgørende, at kommunen satser på god arkitektur. Det er der også mange eksempler på i kommunen. Der er også eksempler på det modsatte. Det har været fremme i debatten, at kommunen burde have en Stadsarkitekt.

Det er dog ikke nogen garanti for en arkitektur-politik af høj kvalitet. Flere af de bygninger, som i dag fremstår med tvivlsomarkitektonisk værdi, er blevet til i en tid, hvor vi havde en stadsarkitekt.

En titel, en stilling, er ikke ensbetydende med, at alt så bliver af en særlig høj kvalitet arkitektonisk. Hertil kommer, at det i dag er vanskeligt at rekruttere til det niveau i konkurrence med private arkitektvirksomheder.

Men der er behov for hele tiden at sætte fokus på arkitektur og byplanlægning, så vi opnår løsninger, som vores efterkommere finder fine og til stadighed opleves som en attraktion for byen samt spiller sammen med de omgivelser, bygningerne ligger i.

Socialdemokratiets forslag til fokus på arkitektoniske værdier i nybyggeri

Vi foreslår derfor, at det nye byplanudvalg i den næste valgperiode nedsætte et rådgivende organ. Et udvalg, hvor fagligt estimerede arkitekter med forskellige tilgange, repræsenteres. Udvalget får lejlighed til at komme med input, forslag og vurderinger af mulige bygge og byudviklingsprojekter.

Denne fremgangsmåde sikrer høj grad af faglighed fra flere og giver dermed solide anbefalinger til Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen.

By Christoph Bastrup, Partiformand

Formand for Fællesledelsen i Lyngby-Taarbæk, samt Lyngbyforeningen